Lineups

Ashton Town 0
Stockport Town 2

Ashton Town Lineup
1. 3978
2. 3337
3. 3338
4. 1540
5. 3971
6. 3125
7. 3260
8. 2049
9. 3842
10. 3973
11. 3703
S1. 3817
S2. 3972
S3. 3702
S4. 3982
S5. 3139

Stockport Town Lineup
1. 3139
2. 3139
3. 3139
4. 3139
5. 3139
6. 3139
7. 3139
8. 3139
9. 3139
10. 3139
11. 3139
S1. 3139
S2. 3139
S3. 3139
S4. 3139
S5. 3139

 

Return to Previous Page