Lineups

Ashton Town 0
Billingham Town 4

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 2963
3. 3338
4. 1103
5. 3146
6. 2964
7. 3093
8. 1681
9. 3144
10. 1483
11. 3411
S1. 3337
S2. 2300
S3. 2049
S4. 97
S5. 3148

Billingham Town Lineup
1. 3148
2. 3148
3. 3148
4. 3148
5. 3148
6. 3148
7. 3148
8. 3148
9. 3148
10. 3148
11. 3148
S1. 3148
S2. 3148
S3. 3148
S4. 3148
S5. 3148

 

Return to Previous Page