Lineups

Ashton Town 3
Carlisle City 2

Ashton Town Lineup
1. 3978
2. 3139
3. 3337
4. 1540
5. 3153
6. 1103
7. 2049
8. 3972
9. 424
10. 2964
11. 3260
S1. 3703
S2. 294
S3. 3970
S4. 1118
S5. 1118

Carlisle City Lineup
1. 1118
2. 1118
3. 1118
4. 1118
5. 1118
6. 1118
7. 1118
8. 1118
9. 1118
10. 1118
11. 1118
S1. 1118
S2. 1118
S3. 1118
S4. 1118
S5. 1118

 

Return to Previous Page