Lineups

Ashton Town 3
Eccleshall 3

Ashton Town Lineup
1. 1034
2. 2049
3. 3640
4. 97
5. 3153
6. 3125
7. 2964
8. 2351
9. 3569
10. 3569
11. 1681
S1. 3337
S2. 3260
S3. 3147
S4. 422
S5. 3551

Eccleshall Lineup
1. 3551
2. 3551
3. 3551
4. 3551
5. 3551
6. 3551
7. 3551
8. 3551
9. 3551
10. 3551
11. 3551
S1. 3551
S2. 3551
S3. 3551
S4. 3551
S5. 3551

 

Return to Previous Page