Lineups

Ashton Town 0
Lith REMYCA 4

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 3337
3. 3153
4. 1103
5. 3146
6. 2964
7. 3093
8. 1681
9. 3144
10. 1483
11. 3260
S1. 2963
S2. 2049
S3. 3148
S4. 3150
S5. 3338

Litherland REMYCA Lineup
1. 3338
2. 3338
3. 3338
4. 3338
5. 3338
6. 3338
7. 3338
8. 3338
9. 3338
10. 3338
11. 3338
S1. 3338
S2. 3338
S3. 3338
S4. 3338
S5. 3338

 

Return to Previous Page