Lineups

Ashton Town 2
Atherton LR 3

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 3337
3. 3153
4. 342
5. 3146
6. 2964
7. 3144
8. 1681
9. 2300
10. 1483
11. 3260
S1. 3142
S2. 2963
S3. 2049
S4. 1677
S5. 3148

Atherton LR Lineup
1. 3148
2. 3148
3. 3148
4. 3148
5. 3148
6. 3148
7. 3148
8. 3148
9. 3148
10. 3148
11. 3148
S1. 3148
S2. 3148
S3. 3148
S4. 3148
S5. 3148

 

Return to Previous Page