Lineups

Ashton Town 1
Charnock Rich 5

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 2049
3. 3153
4. 3259
5. 3146
6. 1677
7. 3093
8. 1681
9. 3147
10. 3149
11. 3144
S1. 2963
S2. 1483
S3. 3260
S4. 2300
S5. 294

Charnock Richard Lineup
1. 294
2. 294
3. 294
4. 294
5. 294
6. 294
7. 294
8. 294
9. 294
10. 294
11. 294
S1. 294
S2. 294
S3. 294
S4. 294
S5. 294

 

Return to Previous Page