Lineups

Ashton Town 4
Parkgate 2

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 2049
3. 3153
4. 3141
5. 3146
6. 2964
7. 3093
8. 3143
9. 3147
10. 1681
11. 3144
S1. 3149
S2. 3142
S3. 3150
S4. 1755
S5. 3148

Parkgate Lineup
1. 3148
2. 3148
3. 3148
4. 3148
5. 3148
6. 3148
7. 3148
8. 3148
9. 3148
10. 3148
11. 3148
S1. 3148
S2. 3148
S3. 3148
S4. 3148
S5. 3148

 

Return to Previous Page