Lineups

Ashton Town 3
AFC Blackpool 0

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 3141
3. 3150
4. 303
5. 3146
6. 2964
7. 3144
8. 1103
9. 1483
10. 3142
11. 3143
S1. 3147
S2. 3149
S3. 3054
S4. 2049
S5. 3148

AFC Blackpool Lineup
1. 3148
2. 3148
3. 3148
4. 3148
5. 3148
6. 3148
7. 3148
8. 3148
9. 3148
10. 3148
11. 3148
S1. 3148
S2. 3148
S3. 3148
S4. 3148
S5. 3148

 

Return to Previous Page