Lineups

Ashton Town 0
City of Lpool 1

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 3141
3. 3150
4. 526
5. 97
6. 2964
7. 3054
8. 1103
9. 1483
10. 3142
11. 3144
S1. 3149
S2. 3148
S3. 2965
S4. 2049
S5. 2049

City of Liverpool FC Lineup
1. 2049
2. 2049
3. 2049
4. 2049
5. 2049
6. 2049
7. 2049
8. 2049
9. 2049
10. 2049
11. 2049
S1. 2049
S2. 2049
S3. 2049
S4. 2049
S5. 2049

 

Return to Previous Page