Lineups

Ashton Town 1
FC Oswestry 3

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 3141
3. 1520
4. 2426
5. 3146
6. 2964
7. 383
8. 97
9. 3147
10. 3143
11. 3144
S1. 2965
S2. 3148
S3. 3149
S4. 3145
S5. 3150

FC Oswestry Town Lineup
1. 3150
2. 3150
3. 3150
4. 3150
5. 3150
6. 3150
7. 3150
8. 3150
9. 3150
10. 3150
11. 3150
S1. 3150
S2. 3150
S3. 3150
S4. 3150
S5. 3150

 

Return to Previous Page