Lineups

Ashton Town 1
Abbey Hey 3

Ashton Town Lineup
1. 422
2. 2049
3. 3411
4. 3141
5. 3146
6. 2964
7. 3093
8. 97
9. 4
10. 1681
11. 3142
S1. 3337
S2. 3144
S3. 3338
S4. 3153
S5. 3260

Abbey Hey Lineup
1. 3260
2. 3260
3. 3260
4. 3260
5. 3260
6. 3260
7. 3260
8. 3260
9. 3260
10. 3260
11. 3260
S1. 3260
S2. 3260
S3. 3260
S4. 3260
S5. 3260

 

Return to Previous Page